Temaris | 1250 South Miami Ave | MIami | Florida | USA | 33130